Aftagerpanel

Aftagerpanel

Aftagerpanelet for Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it (SPLIT) består følgende personer:

Elsebeth Gabel Austin, Rektor for Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Jesper Carlsen, Undervisnings- og Fritidschef ved Thisted Kommune

Torben Poulsen, Rektor for Aalborghus Gymnasium

Annemette Steffensen, Skoleleder for Skolen ved Søerne

Gitte Harding Transbøl, Rektor for Rysensteen Gymnasium