Forskningsemner/netværk

Forskning

Bag SPLIT står seks forskningsmiljøer, som bidrager på forskellige måder til uddannelsen

Center for Lingvistik


I Center for Lingvistik er hovedfokusområdet formel lingvistik og kvantitative metoder, men forskerne i centeret beskæftiger sig også med mange andre lingvistiske emner, så som funktionel grammatik, sprogtypologi, stilistik, sprogdidaktik mv.

E-PLOT: EuroPLOT


E-PLOT-projektet er et delprojekt i Center for computermedieret erkendelse.

e-Learning Lab


e-Learning Lab forsker i Humanistisk Informatik. Forskernes perspektiv er systemisk-konstruktivt og praksisinvolverende. Forskere fra e-Learning Lab er engagerede i projekter, som sigter mod kapacitetsopbygning i udviklingslande, projekter som sigter på bæredygtig energi-forbrug, projekter, som sigter på forbedring af metoder til internet-baseret informationssøgning, og projekter som sigter på at forbedre udnyttelsen af IKT til pleje, og i undervisning af folk med særlige evner og udfordringer. Som eksempler kan nævnes to 2013-udgivelser på Aalborg Universitetsforlag: Georgsen & Zander (eds.): Changing Education Through ICT in Developing Countries og Christiansen, Kuure, Mörch & Lindström (eds.): Problem-based Learning for the 21th Century. Forskerne i e-Learning Lab underviser på uddannelserne under Studienævnet ofr Kommunikation og Digitale Medier og relaterede masteruddannelser.

ILD: Forskningslab i IT og Læringsdesign

ILD: Forskningslab i IT og Læringsdesign

Forskningslab i IT og Læringsdesign - ILD - arbejder med at nytænke læreprocesser gennem it, hvor fokus er på it’s muligheder for at kvalificere og facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation.

Laboratoriet hører under Institut for Læring og Filosofi og samler en række af landets førende forskere inden for it, læring og didaktik.

Digitalisering og internet er i dag en væsentlig faktor i samfundsmæssige forandringer og prioriteres højt i uddannelsessystemer verden over. Lab’et arbejder grundvidenskabeligt og med aktions- og praksisforskning i samarbejde med eksterne partnere om it, læring og didaktik. Lab’et satser i særlig grad på it i grundskolen og på videregående uddannelser.

Der forskes i nye læringsformer, formelle og uformelle kontekster, multimodalitet og interaktion i teknologiintensive læringsmiljøer, som er helt centrale i forbindelse med innovation af uddannelsessektoren, virksomheder og andre organisationer.

Lab’ets aktiviteter og faciliteter er forankret på Aalborg Universitet København.

KILD: Kommunikation, It og LæringsDesign

http://www.kild.aau.dk/

Vidensgruppen arbejder med at nytænke læreprocesser gennem it, hvor fokus er på it’s muligheder for at kvalificere og facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation.

Vidensgruppen hører under Institut for Kommunikation og indgår sammen med forskere fra Institut for Læring og filosofi i Forskningslab: It og LæringsDesign, der samler en række af landets førende forskere inden for it, læring og didaktik.

Digitalisering og internet er i dag en væsentlig faktor i samfundsmæssige forandringer og prioriteres højt i uddannelsessystemer verden over. Vidensgruppen arbejder grundvidenskabeligt og med aktions- og praksisforskning i samarbejde med eksterne partnere om it, læring og didaktik. Lab’et satser i særlig grad på it i grundskolen og på videregående uddannelser.

Der forskes i nye læringsformer, formelle og uformelle kontekster, multimodalitet og interaktion i teknologiintensive læringsmiljøer, som er helt centrale i forbindelse med innovation af uddannelsessektoren, virksomheder og andre organisationer.

K-ILD’s aktiviteter og faciliteter er forankret i Lab’et på Aalborg Universitet København.

CDO: Center for dialog og organisation

Center for Dialog og Organisation

Center for Dialog og Organisation er et kommunikationsfagligt miljø af yngre og ældre forskere, vejledere og kommunikationstrænere tilknyttet Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet. Gennem samarbejde med medarbejdere på alle niveauer har Center for Dialog og Organisations medlemmer udviklet viden om professionel ansigt-til-ansigt kommunikation mellem mennesker i organisationer og institutioner. Det kalder vi interpersonel organisationskommunikation, eller i forkortet form IPOK.