Uddannelsens formål

Uddannelsens formål

Det overordnede formål med uddannelsen er, at deltagerne opnår teoretiske, analytiske, metodiske og didaktiske kompetencer i koblingen mellem sprogundervisning, lingvistik og it. Ved sprogundervisning forstår vi både modersmåls- og fremmedsprogsundervisning, og SPLIT er derfor en masteruddannelse for alle sproglærere på alle uddannelsessystemets niveauer.

Det er SPLITs mål at uddanne sprogundervisere, der kan lave inspirerende, kompetent og tværfaglig sprogundervisning. Dette sker ved, at SPLITs deltagere arbejder med universalsproglige teorier, der skal sikre eleverne en sammenhæng mellem sprogundervisningen i flere sprog samt en lettere tilgang til et nyt. Med SPLIT tilbydes deltagerne et tværfagligt forum, hvor de på langs og på tværs af uddannelsessystemet i samarbejde kan vidensopbygge, vidensudvikle og erfaringsudveksle. Disse erfaringer kan deltagerne tage med til deres respektive uddannelsesinstitutioner, hvormed de kan blive faglige fyrtårne i bestræbelsen på at udvikle undervisning på tværs af sprogfagene. SPLIT har desuden fokus på at gøre deltagerne i stand til at inddrage elektroniske tekster og it-værktøjer i undervisningen. Dermed vil SPLIT gøre deltagerne i stand til at gøre it-aspektet til en konstruktiv del af sprogundervisningen, og dette sammenholdt med anvendelsen af den problembaserede læring ved AAU vil kunne biddrage til at gøre sprogundervisningen mere tidssvarende og dermed mere motiverende for eleverne, fordi undervisningen tager udgangspunkt i elevernes medievirkelighed og i problemstillinger, som eleverne ved eget arbejde skal finde svar på.

Mere konkret er formålet med SPLIT, at deltagerne:

  • opnår viden, færdigheder og kompetencer til at analysere og vurdere digitale tekster og it-værktøjer til sprogundervisning,
  • opnår viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle både læringskoncepter og egen undervisningspraksis gennem brug af it i undervisningen,
  • tilegner sig færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere sprogundervisning i digitale tekster med anvendelse af universalsproglige teorier.
  • tilegner sig viden om it-understøttet læring og sprogundervisning
  • tilegner sig kompetencer til at igangsætte, styre, udvikle og gennemføre sprogundervisning ved hjælp af it-værktøjer.

SPLIT er med andre ord en specialiseret uddannelse, hvor deltagerne lærer at kombinere universalsproglige teorier og brug af it i egen praksis med sprogundervisning