Moduler

Oversigt over moduler og ECTS

SPLIT-uddannelsen er bygget op om fire obligatoriske kernemoduler, tre valgfag, et projektmodul og et masterprojektmodul:

 

1. semester (efterår)

2. semester (forår)

1. år

Formel grammatik og didaktik

5 ECTS

Sprogundervisning og it

5 ECTS

Funktionel grammatik og didaktik

5 ECTS

Grundlæggende digital kommunikation og didaktik

5 ECTS

1. års projektmodul: Form og funktion i digitale tekster

10 ECTS

 

3. semester (efterår)

4. semester (forår)

2. år

Valgmodul 1

5 ECTS

Valgmodul 2

5 ECTS

Valgmodul 3

5 ECTS

Masterprojekt

15 ECTS

Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie moduler med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

Valgfagsmoduler

Der udbydes nye valgmoduler hvert år indenfor både it og lingvistik. SPLIT samarbejder desuden med Masteruddannelse i ikt og læring om udbud af valgmoduler. I efteråret 2016 udbydes følgende valgmoduler:

Lingvistik

Dansk stilistik og digitale tekster  >

Sprogtypologi og sprogundervisning

IT

Persuasiv design og sprogundervisning

Computerspil og sprogundervisning