Uddannelsens tilrettelæggelse

Uddannelsens tilrettelæggelse

SPLIT er en virtuel masteruddannelse, og det betyder, at det meste af undervisningen foregår i learning management systemet Moodle, som er et virtuelt miljø med mulighed for fildeling, chat, debat, elektroniske tests mv.

Uddannelsen er bygget op af fire obligatoriske kursusmoduler, tre valgfagsmoduler, et 1. års projektmodul og et masterprojektmodul. Alle obligatoriske moduler og projektmodulerne bliver sat i gang på et fysisk seminar, hvorefter der kommer et antal uger med online undervisning i Moodle.

Eftersom SPLITs studerende kommer fra mange forskellige geografiske steder, har vi tilrettelagt afviklingen af de fysiske seminarer sådan, at de skiftevis bliver afholdt i København og i Aalborg (ret til ændringer forbeholdes): 

Semester

Seminar

Sted

1.

Formel grammatik og didaktik

University College Nordjylland, Aalborg

1.

Sprogundervisning og it

Aalborg Universitet Campus København

1.

Funktionel grammatik og didaktik

Aalborg Universitetsbibliotek

2.

Grundlæggende digital kommunikation og didaktik

University College Capital, København

2.

1. års projektmodul: Form og funktion i digitale tekster

Aalborg Universitet Campus København

2.

Midtvejsseminar: 1. års projekt

University College Nordjylland, Aalborg

4.

Masterprojekt

University College Capital

4.

Midtvejsseminar: Masterprojekt

Aalborg Universitet Campus København

 
De nærmere detaljer om seminarafviklingen kan du se under hvert punkt i studiekalenderen. Udover de obligatoriske moduler er der også tre valgmoduler, der placeres på hjemstederne for de forskere, som skal undervise på modulerne. SPLIT-studerende kan også søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie moduler, som udbydes på SPLIT, med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. SPLIT samarbejder med Masteruddannelse i ikt og læring (MIL) ved Aalborg Universitet om udbud af valgfagsmoduler.