Forudsætning for optagelse

Forudsætning for optagelse

SPLIT er tilrettelagt for studerende, der har gennemført en relevant videregående uddannelse, dvs. en kandidatuddannelse, en akademisk bacheloruddannelse, en professions-bacheloruddannelse til folkeskolelærer eller en anden relevant professions-bacheloruddannelse eller diplomuddannelse. For at kunne betegnes som relevant skal den pågældende uddannelse indeholde videnskabsteori.

Af eksempler på adgangsgivende akademiske bacheloruddannelser kan nævnes:

BA i dansk
BA i engelsk
BA i fransk
BA i italiensk
BA i spansk
BA i tysk
BA i klassisk filologi
BA i latin
BA i græsk
BA i japansk
BA i kinesisk
BA i russisk

Adgangen til SPLIT forudsætter endvidere, at ansøgeren har mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, eksempelvis erfaring med sprog og sprogundervisning samt pædagogisk erfaring på forskellige niveauer i det formelle skole- og uddannelsessystem eller på førskoleområdet.

Studienævnet kan give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder de nævnte betingelser, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, eventuelt efter nærmere fastsat supplering. Der kan indgå en prøve som led i studienævnets vurdering af den enkelte ansøgers forudsætninger.

Bemærk i øvrigt, at meget faglitteratur er på engelsk, og det er derfor en forudsætning, at deltagerne kan læse engelsksprogede tekster.