Optaget og hvad nu?

Optaget og hvad nu?

Alle nye studerende modtager inden studiestart et optagelsesbrev fra sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse og en velkomstmail fra SPLITs sekretariat. I denne mail får du adgang til Moodle, der er det virtuelle læringsmiljø, som anvendes på SPLIT.

Studiestart

Nærmere information om studiestart efterår 2016 følger.

Moodle

Moodle er et Learning Management System (LMS), der bruges på Aalborg Universitet. Hovedformålet er at give de studerende nem og digital adgang til relevante undervisnings- og læringsmaterialer, eksempelvis slides, videoer, litteratur-links, skemaer, opgaver mv.

På SPLIT bruges Moodle som den centrale kommunikationsplatform for studerende og ansatte i perioderne mellem de fysiske seminarer, og her kan du finde alle studierelevante informationer, benytte diskussionsfora, aflevere opgaver og få feedback, ligesom du her finder quizzer, chat og andre aktiviteter i forbindelse med de enkelte moduler.

Alle brugere på AAU, som har en AAU-emailadresse, kan automatisk tilgå Moodle.

Det er en god idé at logge ind på Moodle inden studiestart, så du kan blive bekendt med systemet og dets mange muligheder.

Studiekort

Som SPLIT-studerende får du et studiekort, som har mange anvendelsesmuligheder. Det fungerer som:

  • dit ID-kort til universitetet
  • dit adgangskort til låste døre på universitetet
  • dit lånerkort på universitetsbiblioteket
  • dit print- og kopikort på universitetet

Du kan læse mere på AAUcard

Faglitteratur

Det meste litteratur til modulerne kan findes på Aalborg Universitetsbibliotek (AUB), men naturligvis kun i et begrænset antal. Som studerende har du adgang til AUB og kan låne bøger vha dit studiekort/AAUcard. Du kan finde åbningstiderne på AUB her.

Al litteratur til modulerne bliver desuden bestilt hjem til Factum Books, og vi forventer, at semesterets litteratur vil kunne købes fra slutningen af august/januar. Der kan i forbindelse med et modul blive anvendt kompendier, og disse købes også i Factum Books. Al anden modullitteratur findes virtuelt i Moodle under den enkelte undervisningsgang. Du kan finde adresserne på Factum Books forskellige afdelinger her.

Problembaseret læring (PBL)

Studieformen på SPLIT er kendetegnet ved problembaseret læring (PBL). PBL har udgangspunkt i projektarbejde og er karakteriseret ved problemorientering, deltagerstyring, gruppearbejde, gensidig kritik, tværfaglighed og arbejde med autentiske problematikker. Download brochure om problembaseret læring (PBL)

Studiekalender

Find oplysninger om semesterets vigtige datoer i studiekalenderen.