Priser og betaling

Priser og betaling

SPLIT kan følges som deltids- eller fuldtidsstuderende, ligesom alle moduler kan følges som enkeltmoduler:

Deltidsstudium: kr. 75.200 (dvs. 18.800 pr. semester i fire semestre)
Fuldtidsstudium: kr. 75.200 (dvs. 37.600 pr. semester i to semestre, gældende fra efteråret 2015)
Enkeltmoduler: kr. 6.300 pr. modul (5 ECTS)

Deltagerbetalingen bliver opkrævet før semesterstart to gange om året. Hvis du har indgået aftale med din arbejdsgiver om betaling af dit uddannelsesforløb, kan faktura sendes direkte til din arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiverens betalingsadresse ikke fremgår af ansøgningsskemaet, vil fakturaen blive sendt til dig på din privatadresse.

Hvis du er offentligt ansat, har du brug for en e-faktura. Vi beder dig om at udfylde rubrikken om e-faktura på ansøgningsskemaet, således at din arbejdsgiver kan modtage betalingsopkrævning i form af en e-faktura.

Du binder dig kun for ét semester ad gangen. Hvis du fortryder din tilmelding, er det ikke muligt at få pengene refunderet efter semesterstart hhv. den 1. september og den 1. februar.

Deltagerbetaling for borgere, som ikke er statsborgere i et EU-land eller et EØS-land

Universitetet modtager ikke længere tilskud fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for ovennævnte statsborgere. Borgere, som ikke er statsborgere i et EU-land eller et EØS-land, skal fra august 2006 betale den fulde undervisningstakst. Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse kan give oplysning om priser ved konkret henvendelse.

Afmelding

Afmelding skal ske skriftligt til Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse, e-mail: evu@aau.dk.

Deltagerbetalingen kan refunderes under forudsætning af, at vi har modtaget din afmelding før semesterstart, som er den 1. september for efterårssemestret og den 1. februar for forårssemestret.

Deltagerbetalingen dækker undervisning og tre eksamensforsøg pr. prøve. Derudover skal du beregne udgifter til litteratur (ca. 2.500 kr. pr. semester) samt eventuelt til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i Finansloven for et år ad gangen. Aalborg Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer i deltagerbetalingen.

Spørgsmål om betaling rettes til Sekretariat for Efter- og Videreuddannelse